Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną COVID-19 czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.

Zwroty, reklamacje i gwarancja

ARS DENTAL logo

Zwroty

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem przypadków określnych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):
  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 1 ust. 1;
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lun wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f) dostarczania prasy;
  g) usług w zakresie gier hazardowych.
 2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się stronie internetowej sklepu sklep.arsdental.pl w zakładce „Pomoc”). Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres pocztowy ARS DENTAL Sp. z o.o., ul. Środkowa 1, 03-430 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@arsdental.pl. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami pkt. 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od daty wysłania oświadczenia. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 3. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z pkt. 1 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
  a) w Sklepie Stacjonarnym w godzinach pracy sklepu;
  b) wysyłając go na swój koszt Pocztą Polską lub kurierem na adres Sklepu Stacjonoranego (ARS DENTAL Sp. z o.o., ul. Środkowa 1, 03-430 Warszawa) w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy Klient uiścił Spółce przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.
 5. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 6. Szczegółowe zasady związane z naszą polityką zwrotu towarów mogą znaleźć Państwo w § 11 regulaminu.

Reklamacje

 1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
 1. Spółka w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 2. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na stronie sklepu sklep.arsdental.pl w zakładce „Pomoc”).
 3. Reklamowany produkt, dowód jego zakupu oraz opis reklamacji należy dostarczyć osobiście (w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (list zwykły lub paczka ekonomiczna) na adres Sklepu Stacjonarnego:
  ARS DENTAL Sp. z o.o.
  ul. Środkowa 1
  03-430 Warszawa
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty zakończenia rozpatrywania reklamacji.
 5. Klient nie będący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
 6. Szczegółowe zasady związane z naszą polityką reklamcji mogą znaleźć Państwo w § 9 regulaminu.

Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
  b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu;
  c) w przypadku ujawnienia się wady Konsument może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową Klient[M6]  może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 3. Szczegółowe zasady związane z naszą polityką gwarancji mogą znaleźć Państwo w § 10 regulaminu.Kontakt z nami

Biuro obsługi klienta

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Środkowa 1 (Praga Północ)
03-430 Warszawa

+48 (22) 617-81-05
+48 518-868-715
+48 505-977-281


Napisz do nas na Facebooku

Pełne dane kontaktowe

Dostawa i wysyłka

Poczta Polska

(stały koszt wysyłki)

Ekonomiczna od 13,00 zł
Priorytetowa od 14,00 zł

DHL

(stały koszt wysyłki)

Przelew zwykły - 16,80 zł
Przelew Dotpay - 20,00 zł
Pobranie - 19,00 zł

Pełna tabela kosztów

Wysyłka w 24h!

Wysyłka w 24!

Potrzebujesz porady?

Potrzebujesz porady?

Realizacja: Prestashops.pl